Služby

Projekty, poradenstvo, výroba ...

Inžinierska činnosť

Pred začatím realizácie akejkoľvek stavby, je potrebné komunikovať s príslušných stavebným úradom. V rámci konania podľa rozsahu stavebných prác, príslušný stavebný úrad upresní dokladovú časť potrebnú k začatiu stavebných prác.

Vrámci inžinierskej činnosti zabezpečíme pre našich zákazníkov:

  • kompletnú dokladovú časť  a povolenia, potrebné pre začatie realizácie stavby
  • vyjadrenia dotknutých orgánov pre vyňatie poľnohospodárskej pôdy pre stavebné účely
  • vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov potrebných pre vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby do daného územia
  • vyjadrenie potrebné pre vydanie stavebného povolenia

RECENZIE ZÁKAZNÍKOV

  • Skúsenosti s firmou PASIV-DOM sme mali pozitívne, prípadné problémy boli riešené v krátkom čase. Lenka Uherčíková

  • Pre montovaný rodinný dom sme sa rozhodli kvôli rýchlej výstavbe a tepelnoizolačným vlastnostiam. S prácou firmy PASIV-DOM sme spokojní. Igor Slávik

  • Pre firmu PASIV DOM sme sa rozhodli kvôli rýchlosti výstavby, použitej technológii výroby s porovnaním s konkurenciou. S realizáciou rodinného domu sme spokojní, určite odporučíme ďalej. Jozef Psota

  • Skúsenosti máme vcelku pozitívne, domček nám slúži na rekreáciu. Vladimír Kubovčák

  • S firmou PASIV DOM sme mali počas výstavby väčšinou pozitívne skúsenosti, výber výstavby montovaného domu pred výstavbou klasického murovaného domu sme neoľutovali. Slavomír Kemka

  • V globále spokojná, profesisti veľmi dobrá odbornosť. Janka Pfisterová

Naši partneri