Služby

Projekty, poradenstvo, výroba ...

Inžinierska činnosť

Pred začatím realizácie akejkoľvek stavby, je potrebné komunikovať s príslušných stavebným úradom. V rámci konania podľa rozsahu stavebných prác, príslušný stavebný úrad upresní dokladovú časť potrebnú k začatiu stavebných prác.

Vrámci inžinierskej činnosti zabezpečíme pre našich zákazníkov:

 • kompletnú dokladovú časť  a povolenia, potrebné pre začatie realizácie stavby
 • vyjadrenia dotknutých orgánov pre vyňatie poľnohospodárskej pôdy pre stavebné účely
 • vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov potrebných pre vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby do daného územia
 • vyjadrenie potrebné pre vydanie stavebného povolenia

RECENZIE ZÁKAZNÍKOV

 • Skúsenosti s firmou PASIV-DOM sme mali pozitívne, prípadné problémy boli riešené v krátkom čase. Lenka Uherčíková

 • Pre montovaný rodinný dom sme sa rozhodli kvôli rýchlej výstavbe a tepelnoizolačným vlastnostiam. S prácou firmy PASIV-DOM sme spokojní. Igor Slávik

 • Pre firmu PASIV DOM sme sa rozhodli kvôli rýchlosti výstavby, použitej technológii výroby s porovnaním s konkurenciou. S realizáciou rodinného domu sme spokojní, určite odporučíme ďalej. Jozef Psota

 • Skúsenosti máme vcelku pozitívne, domček nám slúži na rekreáciu. Vladimír Kubovčák

 • S firmou PASIV DOM sme mali počas výstavby väčšinou pozitívne skúsenosti, výber výstavby montovaného domu pred výstavbou klasického murovaného domu sme neoľutovali. Slavomír Kemka

 • V globále spokojná, profesisti veľmi dobrá odbornosť. Janka Pfisterová

 • Boli sme spokojný. Aj s rýchlosťou aj kvalitou aj ochotou. Peter Modrovský

 • Okrem malých prieťahov pri stavbe som bol spokojný. Henrich Galbavý

 • Som spokojný. Rýchlosť, prístup, profesionalita, kvalita, skúsenosti p. Lovás

 • Dobrá spolupráca, dodržané termíny, oceňujem ústretovosť a poradenstvo p. Hazuchu. Ing. Eva Vidová

Naši partneri