Služby

Projekty, poradenstvo, výroba ...

Finančné poradenstvo

Cena za dielo uvedená v cenovej ponuke je konečná a zahŕňa všetky výkony a náklady k zhotoveniu diela, vrátane všetkých súbežných nárokov zhotoviteľa, ako obchodné prirážky, dovozné prirážky a všetky vedľajšie rozpočtové náklady, vrátane mechanizácie, náklady na dopravu, spracovanie a likvidáciu odpadu a všetky pridružené výkony.

Cena dodávky vykonania zmeny alebo naviac práce, prípadne zmeny dohodnutého vybavenia predmetu diela nie je zahrnutá v cene diela a bude dohodnutá v príslušnom  dodatku.

Produkt prefinancovania časti domu

Ako novinku ponúkame finančný produkt, ktorým môžeme pomôcť pri finančnom zabezpečení stavby pokiaľ je stavba financovaná cez hypotekárny úver.

Princíp spočíva v tom, že zákazníkovi poskytneme pôžičku na prefinancovanie spodnej stavby a hrubej stavby, čo umožní banke uvolniť splátku hypotekárneho úveru na základe zavkladovania rozostavenej stavby do Katastra nehnuteľností na list vlastníctva. Podmienkou je, aby mal zákazník od banky prísľub o poskytnutí hypotekárneho úveru (tzv. certifikát).

Naša pôžička je poskytnutá na nevyhnutný čas od začatia výstavby po zaplatenia prvej splátky hypotekárneho úveru (cca 2 - 3mesiace).

Podmienky našej poskytnutej pôžičky budú individuálne dohodnuté s každým zákazníkom, ktorý prejaví záujem.

Platobné podmienky

 • splátku vo výške 50% z ceny spodnej stavby  uhradí objednávateľ 21 dní pred zahájením stavby

 • splátku vo výške 50% z ceny spodnej stavby  uhradí objednávateľ do 7 dní po realizácii spodnej stavby

 • splátku vo výške 30% z ceny vrchnej stavby uhradí objednávateľ 21 dní pred zahájením vrchnej stavby

 • splátku vo výške 20% z ceny vrchnej stavby uhradí objednávateľ po dovezení domu na stavenisko 

 • splátka vo výške 15% z ceny vrchnej stavby uhradí objednávateľ  po pokládke strešnej krytiny

 • splátka vo výške 15% z ceny vrchnej stavby uhradí objednávateľ  po dokončení hrubých rozvodov elektroinštalácií a zdravotechniky

 • splátka vo výške 15% z ceny vrchnej stavby uhradí objednávateľ  po dokončení hrubých podláh (betónovej mazaniny)

 • splátku vo výške 5% z ceny vrchnej stavby uhradí objednávateľ po dokončení a odovzdaní stavby

RECENZIE ZÁKAZNÍKOV

 • Skúsenosti s firmou PASIV-DOM sme mali pozitívne, prípadné problémy boli riešené v krátkom čase. Lenka Uherčíková

 • Pre montovaný rodinný dom sme sa rozhodli kvôli rýchlej výstavbe a tepelnoizolačným vlastnostiam. S prácou firmy PASIV-DOM sme spokojní. Igor Slávik

 • Pre firmu PASIV DOM sme sa rozhodli kvôli rýchlosti výstavby, použitej technológii výroby s porovnaním s konkurenciou. S realizáciou rodinného domu sme spokojní, určite odporučíme ďalej. Jozef Psota

 • Skúsenosti máme vcelku pozitívne, domček nám slúži na rekreáciu. Vladimír Kubovčák

 • S firmou PASIV DOM sme mali počas výstavby väčšinou pozitívne skúsenosti, výber výstavby montovaného domu pred výstavbou klasického murovaného domu sme neoľutovali. Slavomír Kemka

 • V globále spokojná, profesisti veľmi dobrá odbornosť. Janka Pfisterová

 • Boli sme spokojný. Aj s rýchlosťou aj kvalitou aj ochotou. Peter Modrovský

 • Okrem malých prieťahov pri stavbe som bol spokojný. Henrich Galbavý

 • Som spokojný. Rýchlosť, prístup, profesionalita, kvalita, skúsenosti p. Lovás

 • Dobrá spolupráca, dodržané termíny, oceňujem ústretovosť a poradenstvo p. Hazuchu. Ing. Eva Vidová

Naši partneri