Služby

Projekty, poradenstvo, výroba ...

Blowerdoor test

Bloower door test sa využíva na zistenie vzduchotesnosti celej budovy. Ideálne je keď každa stavba prejde meraním vzduchotesnosti, pretože toto meranie poskytuje dôležité informácie o kvalite stavby. Podstava testu podľa normy STN EN 13 829 spočíva v stanovení celkovej intenzity výmeny vzduchu n50 pri tlakovom rozdiele 50 Pa; teda koľko krát za hodinu sa vymení vzduch v celom objeme budovy.

Stavby podľa tohto merania môžeme rozdeliť nasledovne:

 • existujúce stavby n50 = 4,5/h s prirodzeným vetraním
 • bežné stavby n50 = 1,5/h s núteným vetraním
 • nízkoenergetické stavby n50 = 1,0/h s rekuperáciou tepla pri vetraní
 •  energeticky pasívne stavby n50 = 0,6/h

Netesnosti sa vyskytujú hlavne na miestach prestupov el. káblov a rozvodov zdravotechniky, inštalačných krabíc, v stykoch okien a dverí s ostením, v miestach spojov parozábran a protivetrových fólií a v miestach výlezov do podkrovia.

Na meranie vzduchotesnosti využívame dve metódy:

 • Test budovy pred jeje uvedením do prevádzky: Pri tejto metóde musia byť utesnené všetky otvory. Táto metóda je najvýhodnejšia, keďže umožňuje zistené netesnosti ešte dodatočne unesniť. Meriame ju pred zabudovaním ďalších vzduchotesných rovín, napr. ako sadrokartón alebo zateplenie
 • Test budovy, ktorá je v používaní: Meranie vykonáme na už dokončenej budove počas jej užívania s funkčným kúrením alebo vzduchotechnikou a bez toho aby sme museli dodatočne uzatvárať otvory napr. komín, digestor...

RECENZIE ZÁKAZNÍKOV

 • Skúsenosti s firmou PASIV-DOM sme mali pozitívne, prípadné problémy boli riešené v krátkom čase. Lenka Uherčíková

 • Pre montovaný rodinný dom sme sa rozhodli kvôli rýchlej výstavbe a tepelnoizolačným vlastnostiam. S prácou firmy PASIV-DOM sme spokojní. Igor Slávik

 • Pre firmu PASIV DOM sme sa rozhodli kvôli rýchlosti výstavby, použitej technológii výroby s porovnaním s konkurenciou. S realizáciou rodinného domu sme spokojní, určite odporučíme ďalej. Jozef Psota

 • Skúsenosti máme vcelku pozitívne, domček nám slúži na rekreáciu. Vladimír Kubovčák

 • S firmou PASIV DOM sme mali počas výstavby väčšinou pozitívne skúsenosti, výber výstavby montovaného domu pred výstavbou klasického murovaného domu sme neoľutovali. Slavomír Kemka

 • V globále spokojná, profesisti veľmi dobrá odbornosť. Janka Pfisterová

 • Boli sme spokojný. Aj s rýchlosťou aj kvalitou aj ochotou. Peter Modrovský

 • Okrem malých prieťahov pri stavbe som bol spokojný. Henrich Galbavý

 • Som spokojný. Rýchlosť, prístup, profesionalita, kvalita, skúsenosti p. Lovás

 • Dobrá spolupráca, dodržané termíny, oceňujem ústretovosť a poradenstvo p. Hazuchu. Ing. Eva Vidová

Naši partneri