Rekuperácia

22. jún 2020

Zatiaľ čo predtým bola rekuperácia skôr záležitosťou veľkých komerčných stavieb, v poslednom čase rastie dopyt po rekuperácií aj v rodinných domoch. Čo vlastne rekuperácia je?

REKUPERÁCIA AKO SÚČASNÝ TREND PRE RODINNÉ DOMY

S rozmachom dopytu po nízkoenergetických stavbách rastie aj počet realizácií nízkoenergetických systémov vetrania, chladenia a vykurovania i v rodinných domoch. Je to najmä z dôvodu výrazných úspor na vykurovanie, ktoré sú okolo 30% oproti plynu a 40-50% oproti elektrickým priamotopom.

ČO VLASTNE ZNAMENÁ REKUPERÁCIA?

Zjednodušene ide o spätné získavanie tepla. Ide o dej, pri ktorom sa privádzaný vzduch do budovy predhrieva teplým odpadovým vzduchom, ktorý sa z miestnosti odvádza. V prípade vetrania cez okná by teplý vzduch odchádzal z miestnosti bez úžitku von, ale v prípade použitia rekuperačného výmenníka, odvádza odpadové teplo väčšinu svojho tepla (viac ako 90%) čerstvému privádzanému vzduchu. Čerstvý predhriaty vzduch prichádzajúci do miestnosti je potom dohrievaný na požadovanú teplotu tak, aby sa v miestnosti dodržali požiadavky na tepelnú pohodu v obytnom priestore.

           7_Rekuperácia

VZOROVÝ PRÍKLAD

Pre lepšie pochopenie fungovania rekuperácie uvedieme vzorový príklad, kde uvažujeme s vonkajšou teplotou -20 °C a teplotou v interiéri napr. +21 °C. Do vonkajšieho prostredia odovzdáme cez rekuperátor vzduch s teplotou +21 °C, teplo z odpadového vzduchu sa nakumuluje vo výmenníku samotného rekuperátora a zohreje ho na teplotu blízku +21 °C. Cez ďalší vzduchový kanál rekuperátora sa privedie čerstvý vzduch s teplotou až -20 °C. Čerstvý vzduch sa následne v rekuperátore zohreje na približne +15 °C a ten sa potom dohreje na izbovú teplotu. Už tu ste ušetrili cca 85 % výdavkov na doohrev čerstvého vzduchu.

DRUHY REKUPERÁCIE

Systém rekuperácie vzduchu delíme na pasívnu a aktívnu rekuperáciu. 5_Rekuperácia

Pasívna rekuperácia - slúži len na výmenu vzduchu a taktiež energie medzi odvádzaným a privádzaným vzduchom. Aktívna rekuperácia nám navyše vzduch ešte aj dodatočne ohrieva alebo ochladí.

Aktívna rekuperácia - poskytuje viac funkcií naraz. Jednotlivé časti môžu v prípade poruchy jednej časti pracovať ďalej samostatne a dokonca dočasne prebrať aj iné funkcie. Táto aktívna rekuperácia zabezpečuje ohrev vody, vykurovanie a chladenie a samozrejme vetranie v domoch.

Lokálna rekuperácia - je výhodná hlavne do bytov ak nechcete robiť rozsiahlejšie stavebné zásahy. Ak potrebujete častejšie vetrať kvôli vysokej vlhkosti, ktorá spôsobuje plesne, je lokálna rekuperácia ideálnym riešením. Nepotrebuje žiadne rozvody vzduchu a má jednoduchú inštaláciu.

2_RekuperáciaZariadenie sa namontuje do vopred pripravenej diery s požadovaným priemerom. Zariadenie nám získava teplo v potrubí spätne, ktoré je spojené s vonkajším prostredím. Potrubie obsahuje malé rúrky, ktoré si medzi sebou vzájomne odovzdávajú teplo v zime a chlad v lete. Jednotku stačí pripojiť do elektrickej zásuvky a hneď plní svoju funkciu.

 

Neoddeliteľnou súčasťou rekuperačnej jednotky je účinná filtrácia, ktorej úlohou je zachytávanie prachu, nečistôt a peľu. V prípade klasického vetrania práve tieto nečistoty vnikajú do interiéru oknami, čo je nepríjemnosť hlavne pre alergikov, aj práve preto je rekuperácia vhodná pre ľudí trpiacich alergiou.

Možeme povedať, že je to najzdravšia forma chladenia vzduchu.

3_Rekuperácia4_Rekuperácia

ZEMNÝ KOLEKTOR

Ďalšou možnosťou zefektívnenia výmeny vzduchu je doplnenie rekuperátora o tzv. zemný kolektor, ktorý je tvorený rozvodom potrubí v zemi, kde sa využíva teplo akumulované v zemi. Potrubia kolektora sú umiestnené cca 2m pod terénom, spravidla v okolí domu, prípadne pod domom samotným. Kolektor zabezpečí predohrev čerstvého vzduchu ešte pred vstupom do rekuperátora.

Predstavte si napr. že vonku je -20 °C, pôda má +8 °C a vnútri v dome vykurujeme na 21 °C. V prípade použitia zemného kolektora vstupuje do rekuperátora namiesto prichádzajúceho čerstvého vzduchu s teplotou -20 °C vzduch s vyššou teplotou, a to +4 °C. V rekuperátore sa vzduch ohreje (od odchádzajúceho použitého vzduchu s teplotou 21 °C) z +4 °C na +18 °C a na požadovaných 21 °C potrebujeme teplotu zvýšiť doohrevom len o 3 °C.

Použitím zemného kolektora a rekuperátora nám teda v prípade vonkajšej teploty -20 °C do obytného priestoru prichádza bez energeticky nákladného ohrevu vzduchu s teplotou už takmer +18 °C.

Rekuperácia tepla nám dokáže ušetriť značné náklady na vykurovanie a tak zabezpečiť pocit pohodlia a komfortu aj v zimných mesiacoch.

REKUPERÁCIA V LETE

Rekuperačnú jednotku v kombinácií so zemným kolektorom je v letnom období možné použiť ako prírodnú klimatizáciu. Chladnejší vzduch zo zemného kolektora, približne +15 °C, je prostredníctvom ventilátora rekuperačnej jednotky vháňaný do obytných priestorov, čím je zabezpečené prirodzené klimatizovanie priestorov s takmer nulovými nákladmi. Zostanú nám len zanedbateľné náklady na elektrickú energiu napájania (150 W elektrický ventilátor rekuperačnej jednotky).

ZHNUTIE KĽÚČOVÝCH VÝHOD REKUPERÁCIE

  • vyššia kvalita ovzdušia v interiéri; kontrolované vetranie zabezpečuje neustály prísun čerstvého vzduchu a zároveň odvetranie častí domu, kde vznikajú pachy a vlhkosť; čerstvý vzduch je filtrovaný, čím sa znižuje koncentrácia baktérií, plesní a iných škodlivín vo vzduchu;
  • zníženie spotreby energie na vykurovanie, vysoká účinnosť rekuperačnej vetracej jednotky pri spätnom získavaniu tepla znižuje náklady na kúrenie;
  • spotreba rekuperačnej jednotky je minimálna;
  • nevzniká prievan;
  • kontrola vlhkosti;

Poskytujeme odborné poradenstvo:

Ing. Robert Hazucha

Ing. Martin Túry

Daniel Tomko M.Arch

Veronika Morová