Nový stavebný zákon

08. jún 2020

Stavebníkov čaká sprísnenie pravidiel. Od začiatku roka 2021 budú musieť všetky nové stavby splniť parametre budov s takmer nulovou spotrebou energie. Počítať tak treba hlavne s vyššou cenou. Nejde totiž o lacnú záležitosť.

Pri navrhovaní rodinných domov sú záväzné 2 predpisy, ktoré ovplyvňujú spotrebu energie pri prevádzke. Je to jednak tepelno-technická norma STN 73 0540-2, ktorá pre jednotlivé obvodové konštrukcie stanovuje požiadavky na tepelný odpor (R) a súčiniteľ prechodu tepla (U), jednak zákon č. 555/2005 Z. z. a vyhláška č. 364/2012 Z. z., ktoré stanovujú požiadavky na energetickú hospodárnosť, teda energetickú triedu budovy.

Hodnoty určené spomínanými predpismi musia byť splnené v projektovej dokumentácií na stavebné povolenie v daných termínoch - zákon aj norma totiž od začiatku počítali s postupným sprísňovaním požiadaviek, pričom najprísnejšie kritériá majú vstúpiť do platnosti na konci tohto roka. Kým v súčasnosti je povinná trieda A1, od budúceho roka budú musieť všetky novostavby vyhovieť energetickej triede A0.

ČO TO ZNAMNENÁ V PRAXI

Na stavebné povolenie vydané do 31.12.2020 stačí splniť požiadavky energetickej triedy A1 (ultra nízkoenergetické rodinné domy), kde spotreba primárnej energie nesmie prekročiť 108 kWh/m2 za rok. Od 1.1.2021 bude musieť dom povinne spĺňať energetickú triedu A0 (s takmer nulovou spotrebou energie), na ktorú je potrebná primárna energia do 54 kWh/m2 za rok. Požiadavky triedy A0 možno splniť voľbou vhodného zdroja tepla pre konkrétny typ rodinného domu. Ako najúčinnejší zdroj na výrobu tepla odborníci odporúčajú tepelné čerpadlo.

ÚSPORY V BUDÚCNOSTI

Pri rozhodovaní o energetickej triede treba vziať do úvahy aj úspory na energiách v budúcnosti. Takýto dom spotrebuje na vykurovanie len 20,4 kWh/m2 ročne. Mesačne tak majiteľ zaplatí za energie len okolo 25€ pri dome s plochou 120m2. Náklady na energie sa pri bežných domoch stále pohybujú okolo 168€ mesačne. Pri nízkoenergetických domoch okolo 100-120€ mesačne. Pri dome s nulovou spotrebou tak majiteľ ušetrí 2/3 nákladov.

DOTÁCIA

Dom s výmerou 120m2 vyjde v priemere aj na 140 000€. Samozrejme, závisí to aj od lokality a použitých materiálov. V prípade nulového domu však treba počítať s nákladmi navyše napríklad na fotovoltaiku. Takmer nulovú spotrebu energie budovy je možné dosiahnuť len efektívnou a kvalitnou tepelnou ochranou budovy, počítať sa pri takomto dome musí aj s energiou z obnoviteľných zdrojov, či už v samotnej budove alebo v okolí. Dom sa tak môže predražiť aj o vyše 20 000€.

Aj preto chce rezort dopravy stavebníkov motivovať finančne. Od štátu môže nádejný vlastník domu získať maximálne 8000€. Ďalších 800€ môže dostať na samotný projekt či energetický certifikát. Hovorí o tom novela zákona o energetickej hospodárnosti budov, ktorú začiatkom roka schválila vláda. Tá tiež zjednodušuje aj pravidlá pre dotácie na zateplenie starších domov.

Potenciálni žiadatelia však o možnosti získať peniaze od štátu musia vedieť. Až 92% ľudí nevie o štátnych motivačných programoch na zatepľovanie rodinných domov.

Dotáciu možno dostať:

  • ak dom spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou spotrebou energie
  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie bolo vydané po 31. decembri 2014
  • celková podlahová plocha rodinného domu je najviac 200m2
  • rodinný dom sa nachádza na území Slovenskej republiky a je využívaný výlučne na bývanie

 

Poskytujeme odborné poradenstvo:

Ing. Robert Hazucha

Ing. Martin Túry

Daniel Tomko M.Arch

Veronika Morová